Deliver and Earn with us, be a MULA Crew
Jana pendapatan melalui penghantaran bersama kami, jadilah MULA Crew


Before you start the application process, please make sure you have read the requirements of the application
here and have the following documents ready:
Sebelum anda memulakan proses pendaftaran, sila pastikan anda telah membaca semua terma dan syarat pendaftaran di sini dan telah menyediakan semua dokumen:


* Passport/Headshot Photo of yourself
 Gambar Passport Pemohon

* Malaysian NRIC (Front & Back)
 Gambar Kad pengenalan (Depan/Belakang)

* Malaysian Driving License (Front & Back)
 Gambar Lesen Memandu (Depan/Belakang)

* Insurance Covernote (Example)
 Nota Perlindungan Insurans (Contoh)

* Registration Card/ Vehicle ownership certificate (VOC)
 Gambar Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC)

* Road Tax photo (example)
 Gambar Cukai Jalan (Contoh)